Attēlu apstiprināšanas un konfidencialitātes politikas

Google apkopotā ielas attēla satura konfidencialitātes politikas

Google vēlas palīdzēt jums atklāt apkārtējo pasauli. Attēli mūsu platformās uzlabos jūsu pieredzi, palīdzot priekšskatīt un izpētīt tuvas un tālas vietas visā pasaulē. Mēs rūpīgi gādājam par to, lai attēli būtu noderīgi un atspoguļotu pasauli, kuru izpēta mūsu lietotāji.

Lai ikviens lietotājs, kurš skatās Google Maps attēlus, gūtu pozitīvu pieredzi, esam izstrādājuši šīs Google apkopotā ielas attēla satura konfidencialitātes politikas. Politikās ir izskaidrots, kā mēs rīkojamies ar neatbilstošu saturu un kādi kritēriji ir jāievēro, lai attēli tiktu publicēti pakalpojumā Google Maps. Laiku pa laikam pārskatiet šo vietni, lai iepazītos ar mūsu politiku grozījumiem.

Politikas, kas attiecas uz pakalpojumā Ielas attēls lietotāja iesniegtajiem attēliem, varat skatīt mūsu Maps fotoattēlu politikās.

Kad izmantojat mūsu pakalpojumus

Grupa melnā krāsā

Attēlu avoti

Google Maps attēli ir iegūti no diviem avotiem: Google attēli un lietotāju iesniegti attēli.

Rādīt vairākRādīt mazāk
 • Fotoattēli tiek iesniegti no dažādiem avotiem. Pēc attiecinājuma vārda vai ikonas, kas ir norādīta uz katra attēla, varat noteikt, vai attēla autors ir uzņēmums Google vai kāds lietotājs ārpus mūsu uzņēmuma.
 • Attēli, kurus ir uzņēmis un pakalpojumā Google Maps ievietojis ārējais dalībnieks, ir attiecīgā dalībnieka īpašums, ja vien šis dalībnieks nav piekritis nodot īpašumtiesības trešajai pusei.
Brīdinājums melnā krāsā

Funkcijas Ielas attēls attēli nav skatāmi reāllaikā

Mūsu attēlos ir redzams tikai tas, ko mūsu transportlīdzekļiem izdevās iemūžināt dienā, kad tie brauca pa attiecīgo atrašanās vietu. Pēc attēlu uzņemšanas to apstrādei ir vajadzīgi vairāki mēneši. Tas nozīmē, ka redzamais saturs var būt gan dažus mēnešus, gan vairākus gadus vecs. Dažām atrašanās vietām, kurās esam apkopojuši attēlus daudzu gadu laikā, varat skatīt izmaiņas attēlos, izmantojot funkciju Laika mašīna.

Konfidencialitāte un aizmiglošana

tekstūra melnā krāsā

Konfidencialitāte

Google īsteno vairākus pasākumus, lai aizsargātu personu konfidencialitāti, kad pakalpojumā Google Maps tiek publicēti attēli. Tālāk varat lasīt par to, kā mēs apstrādājam konfidencialitātes pieprasījumus attiecībā uz attēliem, kas tiek rādīti pakalpojumā Maps un funkcijā Ielas attēls.

google melnā krāsā

Google radīts saturs

To, vai attēla autors ir uzņēmums Google, varat noteikt pēc Google Maps vai Ielas attēla attiecinājuma ikonas vai nosaukuma uz attēla.

Rādīt vairākRādīt mazāk
 • Aizmiglošanas politikas: esam izstrādājuši modernu seju un transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmju aizmiglošanas tehnoloģiju, kas ir veidota tā, lai aizmiglotu visas identificējamās sejas un transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmes Google izveidotajos attēlos pakalpojumā Ielas attēls. Ja jūsu seju vai numura zīmi vajadzētu aizmiglot vairāk vai vēlaties, lai tiktu aizmiglota visa jūsu māja vai automašīna, iesniedziet pieprasījumu, izmantojot rīku Ziņot par problēmu. Tomēr ņemiet vērā, ka pēc tam, kad Google aizmiglos attēlu, iegūtais efekts būs neatgriezenisks. Ja iesniegsit pieprasījumu aizmiglot savu personisko māju funkcijā Ielas attēls, tiks aizmigloti arī visi jūsu mājas iepriekšējie un nākamie attēli.
grupa melnā krāsā

Lietotāju iesniegts saturs

Aizmiglošanas politikas: Politikas, kas attiecas uz pakalpojumā Ielas attēls lietotāja iesniegtajiem attēliem, varat skatīt lapā Konfidencialitāte mūsu Maps fotoattēlu politikās.

Vispārējās satura politikas

brīdinājums melnā krāsā

Neatbilstošs saturs

Ņemiet vērā: vērtējot, vai attēls nepārkāpj politikas, mēs arī samērojam satura māksliniecisko, izglītojošo vai dokumentālo vērtību.

Rādīt vairākRādīt mazāk
 • Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi: mēs neļaujam publicēt attēlus un jebkādu citu saturu, ar kuru tiek pārkāptas citas personas likumiskās tiesības, tostarp autortiesības. Lai saņemtu papildinformāciju vai iesniegtu Digitālās tūkstošgades autortiesību likuma pieprasījumu, iepazīstieties ar mūsu autortiesību procedūrām.
 • Seksuāla rakstura saturs: netiek atļauts saturs, kurā ietvertas seksuāla rakstura tēmas.
 • Pretlikumīgs, bīstams vai vardarbīgs saturs: netiek atļauts saturs, kas pēc būtības ir pretlikumīgs, veicina bīstamas vai pretlikumīgas darbības vai ietver vardarbības attēlojumu vai nepamatotu vardarbību.
 • Bērnu apdraudēšana: Google īsteno bezkompromisu politiku pret saturu, kurā tiek izmantoti vai aizskarti bērni. Tas ietver visus attēlus, kuros redzama seksuāla vardarbība, un visu saturu, kur bērni tiek attēloti seksuālā veidā. Ja pamanāt saturu, kurā, jūsuprāt, tiek izmantoti bērni šādā veidā, nekopīgojiet to atkārtoti un nekomentējiet šādu saturu pat tad, ja jūsu nolūks ir piesaistīt Google uzmanību. Tā vietā atzīmējiet to kā nepiemērotu, izmantojot attēla saiti “Ziņot par problēmu” pakalpojumā Google Maps. Ja pamanāt šādu saturu citur internetā, sazinieties tieši ar Bezvēsts pazudušo un seksuāli izmantoto bērnu nacionālo centru (NCMEC).
 • Naidīgs saturs: netiek atļauts saturs, kurš veicina vai attaisno vardarbību pret atsevišķām personām vai personu grupām, pamatojoties uz šo personu rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko piederību, invaliditāti, dzimumu, vecumu, nacionalitāti, veterāna statusu vai seksuālo orientāciju/dzimuma identitāti, vai kura galvenais mērķis ir naida kurināšana, pamatojoties uz šīm pamatiezīmēm.
 • Uzmākšanās un draudi: netiek atļauts saturs, kur pakalpojums Google Maps tiek izmantots, lai uzmāktos vai uzbruktu citiem vai nodarbotos ar huligānismu.
 • Personas informācija vai konfidenciāla informācija: nav atļauts saturs, kurā ietverta privāta vai konfidenciāla informācija, piemēram, kredītkartes dati, pacientu medicīniskās kartes vai valsts iestāžu izsniegta identifikācijas informācija, neatkarīgi no tā, vai tā ir jūsu vai citas personas informācija.

Ziņošana par problēmām

jautājuma atbilde melnā krāsā

Aizmiglošanas vai attēla noņemšanas pieprasīšana

Ja redzat saturu, kas, jūsuprāt, pārkāpj Google pakalpojumu sniegšanas noteikumus, Google Maps/Earth papildu pakalpojumu sniegšanas noteikumus vai šīs ģeogrāfisko attēlu un konfidencialitātes politikas, ziņojiet par to, izmantojot saiti “Ziņot par problēmu”.

Rādīt vairākRādīt mazāk
 • Papildus automātiskajai seju un transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmju aizmiglošanai Google izveidotā saturā mēs pēc pieprasījuma aizmiglosim visu automašīnu, māju vai personu.
 • Ja jūs iebilstat pret ārēja lietotāja iesniegtu saturu, varat lūgt uzņēmumam Google noņemt attēlu no pakalpojuma Google Maps. Mēs aplūkosim saturu un veiksim atbilstošas darbības. Skatiet mūsu lietotāju politiku.
pārskats melnā krāsā

Ziņošana par problēmu

Ja atrodat attēlu, kuru vēlaties īpaši aizmiglot, vai attēlu ar nevēlamu saturu, rīkojieties atbilstīgi šīm norādēm.

Rādīt vairākRādīt mazāk
 • Atrodiet attēlu.
 • Noklikšķiniet uz saites “Ziņot par problēmu” vai pieskarieties tai. Mūsu vietnēs tā ir atrodama attēla loga apakšdaļā pa labi. Mūsu lietotnēs tam var piekļūt no karoga vai izvēlnes pogām.
 • Atlasiet problēmu un iesniedziet ziņojumu. Mēs nekavējoties to izskatīsim.