GoogleAnalytics

Veiksmes stāsta veidne

Katra veiksmes stāsta struktūrai ir jābūt šādai:

Teksts: maks. viena rindkopa

Jāiekļauj vietnes URL un klienta kontaktinformācija atsauksmju sniegšanai.

1. sadaļa — kopsavilkums par klientu

 • Sniedziet pamatinformāciju.
 • Kurā vertikālē jūsu klients darbojas?
 • Norādiet sadarbības pamatu.

Teksts: maks. četras rindkopas

Iekļaujiet ekrānuzņēmumus un pielāgota koda paraugus, ja tas ir iespējams.

2. sadaļa — tehniskās zināšanas

Parādiet savas tehniskās zināšanas un ietveriet šādu informāciju:
 • papildfunkciju ieviešanas piemēri (e-komercijas/notikumu/Flash izsekošana u.c.);
 • pielāgota koda piemēri, kā arī piemēri gadījumiem, kur jūs patiešām esat parādījis zināšanas un prasmes saistībā ar pakalpojuma Google Analytics lietošanu (piem., setVar funkcijas un utm_nooveride izmantošana u.tml.);
 • jūsu izpratne par produkta darbību.

Teksts: maks. četras rindkopas

Iekļaujiet diagrammas/grafikus un ekrānuzņēmumus, ja nepieciešams.

3. sadaļa — analītiskās prasmes

Ietveriet informāciju, kā rīkojāties ar vērtīgajiem ģenerētajiem datiem pēc specializēto risinājumu ieviešanas. Paskaidrojiet, kā:
 • noteicāt vietnes problēmas;
 • izstrādājāt problēmas novērtēšanai izmantotās metodes;
 • novērtējāt situāciju.

Teksts: maks. divas rindkopas

Iekļaujiet diagrammas/grafikus un ekrānuzņēmumus, ja nepieciešams.

4. sadaļa — ieskats uzņēmējdarbībā

Nobeigumā ietveriet ieteikumus, kādus klientam sniedzāt, pamatojoties uz paveikto darbu. Atklājiet mums:
 • savas spējas hipotēžu veidošanā;
 • atbilstošu ieskatu uzņēmējdarbībā, ko sniedzāt dažādu jomu vadības līmenī;
 • ietekmi uz uzņēmējdarbību, ja jūsu ieteikumi tika ņemti vērā.