Konfidencialitātes politika

Šī ir mūsu konfidencialitātes politikas arhivētā versija. Skatiet pašreizējo versiju vai visas iepriekšējās versijas.

Pēdējās izmaiņas veiktas 2008. gada 7. augustā

Google apzinās konfidencialitātes nozīmīgumu. Šī konfidencialitātes politika attiecas uz visiem produktiem, pakalpojumiem un tīmekļa vietnēm, kuras piedāvā Google Inc., tās apakšnodaļas vai saistītie uzņēmumi, izņemot «DoubleClick» (DoubleClick Konfidencialitātes politika) un «Postini» (Postini Konfidencialitātes politika); kopā — Google «pakalpojumi». Turklāt, ja nepieciešama papildu informācija par mūsu konfidencialitātes praksi, publicējam papildu konfidencialitātes piezīmes, lai aprakstītu, kā konkrēts pakalpojums apstrādā, personīgo informāciju. Šīs piezīmes var apskatīt Google privātuma centrā.

Google stingri ievēro ASV aizsardzības nodrošinošos izvēles, pārsūtīšanas, drošības, datu integrācijas, piekļuves un ieviešanas privātuma principus, un ir reģistrēts ASV tirdzniecības departamenta aizsardzības nodrošināšanas programmā.

Ja jums radušies jautājumi par šo Konfidencialitātes politiku, sazinieties ar mums sazinieties ar mums, izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai rakstiet uz

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Apkopotā informācija un tās izmantošana

Piedāvājam vairākus pakalpojumus, kuru izmantošanai nav jāreģistrē konts un nav jāsniedz personiska informācija, piemēram, Google meklēšana. Lai nodrošinātu pilnu pakalpojumu klāstu, mums var būt nepieciešama šāda informācija:

 • Jūsu sniegtā informācija – kad reģistrējaties Google kontam vai citam Google pakalpojumam vai reklāmai, kur nepieciešama reģistrācija, mēs ievācam jūsu personīgo informāciju (piemēram, vārdu, e-pasta adresi un konta paroli). Lai varētu izmantot dažus pakalpojumus, piemēram, reklāmas programmas, nepieciešama arī kredītkartes vai cita maksājumu konta informācija, kas šifrētā veidā tiek saglabāta drošos serveros. Varam apvienot jūsu sniegto informāciju, kas nepieciešama konta reģistrēšanai, ar informāciju no citiem Google pakalpojumiem vai trešajām pusēm, lai nodrošinātu labāku piedāvājumus un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti. Izmantojot dažus pakalpojumus, jums var būt iespēja atteikties no informācijas apvienošanas.
 • Sīkfaili – kad apmeklējat Google, uz jūsu datoru nosūtām vienu vai vairākus sīkfailus — tie ir nelieli faili, kuros ietvertas simbolu virknes, kas unikāli identificē jūsu pārlūkprogrammu. Mēs izmantojam sīkfailus, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, saglabājot lietotāju norādītās izvēles un sekojot lietošanas tendencēm, piemēram, veidiem, kā tiek veikta meklēšana. Google izmanto sīkfailus arī reklāmas pakalpojumos, lai palīdzētu reklāmdevējiem un izdevējiem rīkoties un vadīt reklāmas tīmekļa vietnēs. Mēs varam iestatīt sīkfailu jūsu pārlūkprogrammā, kad apmeklējat tīmekļa vietni un apskatāt vai klikšķināt uz reklāmas, kuru atbalsta Google reklamēšanas pakalpojumi.
 • Reģistrācijas informācija – izmantojot Google pakalpojumus, mūsu serveri automātiski reģistrē jūsu pārlūkprogrammas informāciju, kas tiek nosūtīta ikreiz, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Šajos servera ierakstos var būt iekļauta informācija par jūsu tīmekļa pieprasījumu, interneta protokola adrese, pārlūkprogrammas tips, pārlūkprogrammas valoda, pieprasījuma datums un laiks un viens vai vairāki sīkfaili, kas jūsu pārlūkprogrammai piešķir unikālu identifikācijas numuru.
 • Lietotāju saziņa – nosūtot e-pastu vai citādi sazinoties ar Google, varam saglabāt šos saziņas līdzekļus, lai apstrādātu jūsu pieprasījumus, atbildētu uz tiem un uzlabotu sniegtos pakalpojumus.
 • Apakšuzņēmēju vietnes – dažus no pakalpojumiem piedāvājam saistībā ar citām tīmekļa vietnēm. Šajās vietnēs sniegtā personiskā informācija, var tikt nosūtīta Google, lai nodrošinātu pakalpojuma piegādi. Šādu informāciju apstrādājam saskaņā ar Konfidencialitātes politiku. Saistītajām vietnēm var būt atšķirīgas konfidencialitātes politikas, tādēļ mēs iesakām ar tām iepazīties.
 • Saites – Google var rādīt saites formātā, kas ļauj noteikt, vai saites tikušas izmantotas. Mēs izmantojam šo informāciju, lai uzlabotu meklēšanas tehnoloģijas, pielāgotā satura un reklamēšanas kvalitāti. Lai saņemtu plašāku informāciju par saitēm un URL pāradresāciju, skatiet mūsu bieži uzdoto jautājumu sadaļu.
 • Citas vietnes – šī konfidencialitātes politika attiecas tikai uz Google pakalpojumiem. Mēs nekontrolējam vietnes, kas tiek parādītas meklēšanas rezultātos vai dažādo pakalpojumu saitēs. Šīs vietnes pašas var nosūtīt savus sīkfailus vai citus failus uz jūsu datoru, iegūt datus vai lūgt jūsu personisko informāciju.

Google apstrādā personisko informāciju tikai mērķiem, kas aprakstīti Konfidencialitātes politikā un/vai konkrētu pakalpojumu papildu konfidencialitātes ziņojumos. Papildus iepriekš minētajiem šādi nolūki ir:

 • pakalpojumu sniegšana lietotājiem, ieskaitot pielāgotā satura un reklāmu rādīšanu;
 • pārbaužu, izpētes un analīžu veikšana, lai saglabātu, aizsargātu un uzlabotu pakalpojumus;
 • tīkla tehniskās darbības nodrošināšana un
 • jaunu pakalpojumu izstrāde.

Papildu informācija par personiskās informācijas apstrādi sniegta konkrēto pakalpojumu konfidencialitātes paziņojumos.

Personisko informāciju Google apstrādā mūsu serveros Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. Dažos gadījumos personisko informāciju apstrādājam serverī, kas neatrodas jūsu valsts robežās. Iespējams, apstrādāsim personisko informāciju, lai sniegtu savus pakalpojumus. Dažos gadījumos personisko informāciju varam apstrādāt trešās puses vārdā atbilstoši to norādēm, piemēram, mūsu reklāmdevēju vārdā.

Personiskās informācijas izmantošanas iespējas

Kad piesakāties konkrēta pakalpojuma saņemšanai, kuram nepieciešama reģistrācija, mēs jūs lūdzam norādīt jūsu personisko informācijo. Ja šo informāciju gatavosimies izmantot citam mērķim, nekā bija paredzēts tās saņemšanas brīdī, pirms tās izmantošanas tiks lūgta jūsu atļauja.

Ja mēs vēlēsimies izmantot personisku informāciju jebkādam mērķim, kas atšķiras no šajā Konfidencialitātes politikā un/vai konkrētu pakalpojumu paziņojumos aprakstītajiem, piedāvāsim jums efektīvu veidu, kā liegt personiskās informācijas izmantošanu šiem atšķirīgajiem mērķiem. Mēs neapkoposim un neizmantosim konfidenciālo informāciju mērķiem, kas atšķiras no šajā Konfidencialitātes politikas un/vai papildus pakalpojumu privātuma piezīmēs norādītajiem, ja vien iepriekš netiks iegūta jūsu piekrišana.

Vairākumā pārlukprogrammu sākotnējie iestatījumi atļauj sīkfailu saņemšanu, taču varat iestatīt, ka pārlūkprogrammai jānoraida visi sīkfaili vai jānorāda, kad tiek nosūtīts sīkfails. Tomēr vairākas Google iespējas un pakalpojumi var nedarboties pareizi, ja sīkfailu saņemšana ir liegta.

Varat jebkurā laikā atteikties no Google Reklāmu apkalpošanas sīkfailiem Google satura tīklā, izmantojot atteikšanās no «DoubleClick» sīkfailiem.

Varat atteikties sniegt personisku informāciju jebkuram no mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, taču šādā gadījumā Google, iespējams, nespēs nodrošināt šos pakalpojumus.

Informācijas koplietošana

Google koplieto personisko informāciju ar citiem uzņēmumiem vai fiziskām personām ārpus Google tikai šādos konkrētos gadījumos:

 • Esam saņēmuši jūsu piekrišanu. Lai koplietotu konfidenciālu personisko informāciju, mums jāsaņem jūsu piekrišana.
 • Mēs sniedzam šādu informāciju mūsu filiālēm, apakšuzņēmējiem vai citām uzticamām kompānijām vai personām, lai tās mūsu vārdā apstrādātu personisko informāciju. Mums nepieciešama šo pušu piekrišana apstrādāt šādu informāciju atbilstoši mūsu norādījumiem un saskaņā ar Konfidencialitātes politiku un jebkuriem citiem piemērojamajiem konfidencialitātes un drošības līdzekļiem.
 • Mums ir godprātīga pārliecība, ka piekļuve šādai informācijai, tās izmantošana, uzglabāšana vai atklāšana ir pamatoti nepieciešama, (a) lai ievērotu jebkuru piemērojamu likumu, noteikumu, tiesas procesu vai izpildāmu valdības prasību, (b) ieviestu piemērojamos apkalpošanas noteikumus, tostarp veiktu to iespējamo pārkāpumu analīzi, (c) atklātu, novērstu vai citādi izskatītu krāpšanu, drošības vai tehniskās problēmas vai (d) aizsargātu pret draudošu kaitējumu Google tiesībām, īpašumam vai drošībai, tā lietotājiem vai sabiedrībai, kā to prasa vai atļauj likums.

Ja kompānija Google tiek apvienota vai iegādāta, vai arī tā jebkādā veidā pārdod dažus vai visus savus aktīvus, mēs sniegsim paziņojumu, pirms personiskā informācija tiks pārsūtīta un pakļauta atšķirīgai konfidencialitātes politikai.

Mēs, iespējams, sniegsim trešajai pusei daļu savāktās informācijas, kas nav personīga, piemēram, lietotāju skaitu, kas meklējuši konkrētu terminu, vai lietotāju skaitu, kas klikšķinājuši uz noteiktas reklāmas. Šāda informācija neidentificē jūsu personību.

Ja jums ir papildu jautājumi par personisko datu pārvaldību vai izmantošanu, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk norādīto adresi.

Informācijas drošība

Veicam atbilstošus drošības pasākumus, lai panāktu aizsardzību pret neatļautu piekļuvi datiem vai to neatļautu pārveidošanu, atklāšanu vai iznīcināšanu. Šajos pasākumos ietilpst datu ieguves, glabāšanas un apstrādes kārtības un drošības līdzekļu iekšējie pārskati, kā arī fiziskās drošības līdzekli, kas pasargā pret neatļautu piekļuvi sistēmām, kurās tiek glabāti personiskie dati.

Personiskās informācijas piekļuves ierobežojumi tiek piemēroti arī attiecībā uz tiem darbiniekiem, apakšuzņēmējiem un aģentiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai vadītu, izstrādātu un uzlabotu mūsu pakalpojumus. Šīm personām ir jāievēro konfidencialitātes prasības, un šo saistību neievērošanas gadījumā var tikt piemērots sods, tostarp darba attiecību izbeigšana un krimināllietas ierosināšana.

Datu integritāte

Google apstrādā personisko informāciju tikai mērķiem, kādiem tā savākta, un atbilstoši šai Konfidencialitātes politikai vai jebkuram piemērojamam konkrētā pakalpojuma konfidencialitātes paziņojumam. Lai nodrošinātu tikai tādas personiskas informācijas ieguvi, glabāšanu un apstrādi, kas nepieciešama pakalpojumu uzlabošanai, mēs pārskatām datu ieguves, glabāšanas un apstrādes kārtību. Veicam saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu apstrādās personiskās informācijas precizitāti, pilnīgumu un aktualitāti, bet lietotāju personiskās informācijas atjaunināšana vai labošana ir atkarīga no mūsu lietotājiem, un tā tiek veikta pēc nepieciešamības.

Personiskās informācijas piekļuve un atjaunināšana

Laikā, kad izmantojat Google pakalpojumus, mēs veicam godprātīgus pasākumus, lai jums nodrošinātu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai un piedāvātu iespēju izlabot datus, ja tie ir nepareizi, vai izdzēst šādus datus pēc jūsu pieprasījuma, ja vien to glabāšanu nepieprasa likums vai tie nav nepieciešami saskaņā ar likumīgām uzņēmējdarbības prasībām. Pirms šādu pieprasījumu apstrādes lūdzam attiecīgajiem lietotājiem identificēt sevi un informāciju, kuras piekļuve, labošana vai dzēšana tiek pieprasīta. Mēs varam atteikties apstrādāt pieprasījumus, kas nepamatoti atkārtojas vai ir nepamatoti sistemātiski, prasa neproporcionāli lielu tehnisko ieguldījumu, pakļauj riskam citu personu konfidencialitāti vai kuru izpilde būtu ārkārtīgi nepraktiska (piemēram, pieprasījumi attiecībā uz informāciju, kas tiek glabāta dublējumkasetēs), vai piekļuve kuriem citādi netiek pieprasīta. Informācijas piekļuve un tās labošana tiek nodrošināta par brīvu, izņemot gadījumus, kad tas prasa neproporcionāli lielas pūles. Dažiem mūsu pakalpojumiem atšķiras kārtība, kā notiek piekļuve lietotāja personiskajai informācijai, tās labošana vai dzēšana. Papildu informācija par šo kārtību ir sniegta konkrētajos konfidencialitātes paziņojumos vai šo pakalpojumu bieži uzdoto jautājumu sadaļās.

Saistību izpilde

Google regulāri pārskata atbilstību šai Konfidencialitātes politikai. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja radušies jautājumi vai bažas sakarā ar Konfidencialitātes politiku vai Google īstenoto personiskās informācijas apstrādi, izmantojot šo tīmekļa vietni vai rakstot mums uz

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Saņemot formālu rakstisku sūdzību uz šo adresi, Google sazinās ar lietotāju, kurš izteicis sūdzību, lai uzklausītu radušās bažas. Mēs sadarbosimies ar attiecīgajām kontrolējošajām varas iestādēm, tostarp vietējām datu aizsardzības iestādēm, lai izskatītu visas sūdzības par personisko datu nodošanu, kuras nevar atrisināt starp Google un konkrēto personu.

Izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī Konfidencialitātes politika laiku pa laikam var tikt mainīta. Šajā Konfidencialitātes politikā paredzētās tiesības netiks ierobežotas bez skaidri izteiktas jūsu piekrišanas, un, visticamāk, lielākā daļa izmaiņu būs nelielas. Jebkurā gadījumā visas Konfidencialitātes politikas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā, un, ja izmaiņas būs būtiskas, tiks sniegts īpašs paziņojums (tostarp, dažiem pakalpojumiem paziņojums par Konfidencialitātes politikas izmaiņām tiks nosūtīts pa e-pastu). Katra šīs Konfidencialitātes politikas versija tiks identificēta ar tās spēkā stāšanās datumu lapas augšpusē, kā arī mēs saglabāsim iepriekšējās Konfidencialitātes politikas versijas arhīvā, lai tās varētu apskatīt arī vēlāk.

Ja jums rodas papildu jautājumi vai bažas par Konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar mums jebkurā laikā, izmantojot šo tīmekļa vietni vai rakstot uz adresi

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA