Konfidencialitātes politika

Šī ir mūsu konfidencialitātes politikas arhivētā versija. Skatiet pašreizējo versiju vai visas iepriekšējās versijas.

Slēpt piemērus
Rādīt piemērus
Slēpt piemērus

Pēdējie grozījumi veikti: 2014. gada 31. marts (skatīt arhivētās versijas)

Mūsu pakalpojumus var izmantot daudz un dažādos veidos — lai meklētu un kopīgotu informāciju, sazinātos ar citām personām vai izveidotu jaunu saturu. Ja jūs sniedzat mums informāciju, piemēram, izveidojot Google kontu, mēs varam šos pakalpojumus padarīt vēl labākus — parādīt jums atbilstošākus meklēšanas rezultātus un reklāmas, palīdzēt jums sazināties ar cilvēkiem vai nodrošināt ātrāku un vienkāršāku koplietošanu ar citiem. Tā kā esat mūsu pakalpojumu lietotājs, mēs vēlamies skaidri izklāstīt, kā mēs izmantojam informāciju un kā jūs varat aizsargāt savu konfidencialitāti.

Mūsu konfidencialitātes politikā tiek skaidrots:

Esam centušies izveidot šo politiku pēc iespējas vienkāršāku, taču, ja tādi termini kā sīkfaili, IP adreses, pikseļu tagi un pārlūkprogrammas jums ir sveši, vispirms iepazīstieties ar galvenajiem terminiem. Uzņēmumam Google rūp jūsu konfidencialitāte, tāpēc neatkarīgi no tā, vai esat jauns vai pieredzējis Google lietotājs, lūdzu, veltiet laiku, lai iepazītos ar mūsu praksi; ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, skatiet šo lapu.

Apkopotā informācija

Mēs apkopojam informāciju, lai visiem saviem lietotājiem nodrošinātu labākus pakalpojumus — sākot ar tādu pamatlietu noteikšanu kā jūsu lietotā valoda un beidzot ar daudz sarežģītākiem jautājumiem, piemēram, kuras reklāmas jums šķitīs visnoderīgākās vai kuras personas jums ir vissvarīgākās, atrodoties tiešsaistē.

Pastāv divi informācijas apkopošanas veidi:

Apkopotās informācijas izmantošana

Informāciju, kuru apkopojam no visiem saviem pakalpojumiem, mēs izmantojam, lai tos nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus un aizsargātu uzņēmumu Google un mūsu lietotājus. Šī informācija tiek arī izmantota, lai piedāvātu jums personalizētu saturu, piemēram, nodrošinātu jums atbilstošākus meklēšanas rezultātus un reklāmas.

Visos mūsu piedāvātajos pakalpojumos, kuriem nepieciešams Google konts, mēs varam izmantot vārdu, kuru jūs norādījāt, reģistrējot savu Google profilu. Turklāt, lai visos mūsu pakalpojumos jūs varētu izmantot vienu un to pašu vārdu, mēs varam aizstāt vārdus, kas iepriekš tikuši saistīti ar jūsu Google kontu. Ja citiem lietotājiem jau ir jūsu e-pasta adrese vai cita jūs identificējoša informācija, mēs varam viņiem parādīt jūsu publiski redzamo Google profila informāciju, piemēram, jūsu vārdu un fotoattēlu.

Kad sazināties ar Google, mēs varam saglabāt jūsu saziņu, lai palīdzētu jums atrisināt jebkādas iespējamās problēmas, ar kurām jūs varētu saskarties. Mēs varam izmantot jūsu e-pasta adresi, lai informētu jūs par mūsu pakalpojumiem, piemēram, paziņotu par gaidāmajām izmaiņām vai uzlabojumiem.

Informācija, ko apkopojam, izmantojot sīkfailus un citas tehnoloģijas, piemēram, pikseļu tagus, tiek izmantota, lai uzlabotu lietotāju pieredzi un vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Piemēram, ja saglabāsiet valodas preferences, varēsiet izmantot mūsu pakalpojumus savā izvēlētajā valodā. Rādot jums personalizētas reklāmas, sīkfails vai anonīmais identifikators netiek saistīts ar sensitīvām kategorijām, piemēram, ar rasi, reliģiskajiem uzskatiem, dzimumorientāciju vai veselības stāvokli saistītām kategorijām.

Mēs varam apvienot personas informāciju, ko esat norādījis, izmantojot kādu pakalpojumu, ar informāciju, tostarp arī personas informāciju, ko esat norādījis, izmantojot citus Google pakalpojumus, piemēram, lai atvieglotu kopīgošanu ar jums zināmajiem lietotājiem. Mēs neapvienosim DoubleClick sīkfailu informāciju ar personu identificējošu informāciju bez jūsu piekrišanas.

Pirms informācijas izmantošanas tādam mērķim, kas nav minēts šajā konfidencialitātes politikā, mēs lūgsim jūsu piekrišanu.

Google apstrādā personas informāciju savos serveros, kas atrodas daudzās valstīs visā pasaulē. Personas informācija var tikt apstrādāta serverī, kas neatrodas jūsu valstī.

Pārredzamība un izvēle

Lietotājiem ir dažādas konfidencialitātes prasības. Mūsu mērķis ir skaidri norādīt, kādu informāciju mēs apkopojam, lai jūs varētu veikt pamatotu izvēli par apkopotās informācijas izmantošanu. Varat veikt tālāk norādītās darbības.

Varat arī iestatīt, lai jūsu pārlūkprogramma bloķētu visus sīkfailus, tostarp ar mūsu pakalpojumiem saistītos sīkfailus, vai brīdinātu jūs, kad mēs iestatām kādu sīkfailu. Tomēr svarīgi ņemt vērā, ka daži mūsu pakalpojumi var nedarboties pareizi, ja atspējosiet sīkfailus. Piemēram, var netikt saglabātas jūsu valodas preferences.

Jūsu kopīgotā informācija

Izmantojot daudzus mūsu pakalpojumus, varat kopīgot informāciju ar citām personām. Ņemiet vērā, ka, publiski kopīgojot informāciju, tā var tikt iekļauta meklētājprogrammu, tostarp Google, rādītājos. Izmantojot mūsu pakalpojumus, varat piekļūt dažādām satura kopīgošanas un noņemšanas opcijām.

Piekļuve personas informācijai un tās atjaunināšana

Neatkarīgi no tā, kad izmantojat mūsu pakalpojumus, mūsu mērķis ir nodrošināt jums piekļuvi savai personas informācijai. Ja šī informācija nav pareiza, mēs cenšamies to ātri atjaunināt vai dzēst — ja vien mums šī informācija nav jāsaglabā likumīgiem uzņēmējdarbības vai tiesiskiem nolūkiem. Pirms jūsu personiskās informācijas atjaunināšanas mēs varam jūs lūgt verificēt savu identitāti.

Mēs varam noraidīt pieprasījumus, kuri nepamatoti bieži atkārtojas, kuriem nepieciešams pārmērīgs tehniskais ieguldījums (piemēram, izstrādājot jaunu sistēmu vai būtiski mainot esošo praksi), kuri apdraud citu personu konfidencialitāti vai kuru izpilde būtu ārkārtīgi nepraktiska (piemēram, pieprasījumi saistībā ar informāciju, kas tiek glabāta dublējumu sistēmās).

Piekļuve informācijai un tās labošana tiek nodrošināta bez maksas, izņemot gadījumus, kad tas prasītu pārmērīgas pūles. Mūsu mērķis ir nodrošināt savus pakalpojumus tādā veidā, lai pasargātu informāciju no nejaušas vai ļaunprātīgas iznīcināšanas. Tāpēc pēc informācijas dzēšanas no mūsu pakalpojumiem var paiet zināms laiks, līdz šo datu liekās kopijas tiks izdzēstas no mūsu aktīvajiem serveriem, un, iespējams, šie dati netiks dzēsti no mūsu dublējumsistēmām.

Mūsu kopīgotā informācija

Mēs izpaužam personas informāciju uzņēmumiem, organizācijām vai fiziskām personām ārpus uzņēmuma Google tikai tālāk minētajos gadījumos.

Mēs varam kopīgot apkopoto informāciju, kas nav personu identificējoša informācija, publiski un ar saviem partneriem — piemēram, izdevējiem, reklāmdevējiem vai saistītajām vietnēm. Piemēram, varam kopīgot informāciju publiski, lai parādītu mūsu pakalpojumu lietošanas vispārīgās tendences.

Ja uzņēmums Google būs iesaistīts uzņēmumu apvienošanā, iegādē vai aktīvu pārdošanā, mēs turpināsim nodrošināt jebkādas personas informācijas konfidencialitāti un pirms šādas informācijas nodošanas vai atšķirīgas konfidencialitātes politikas piemērošanas informēsim par to saistītos lietotājus.

Informācijas drošība

Mēs smagi strādājam, lai aizsargātu uzņēmumu Google un lietotājus pret nesankcionētu piekļuvi mūsu rīcībā esošajai informācijai, tās grozīšanu, atklāšanu vai iznīcināšanu. Tiek veikti tālāk norādītie pasākumi.

Pakalpojumi, uz kuriem attiecas šī konfidencialitātes politika

Mūsu konfidencialitātes politika attiecas uz visiem pakalpojumiem, kurus piedāvā uzņēmums Google Inc. un tā saistītie uzņēmumi, tostarp uz pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti citās vietnēs (piemēram, mūsu reklamēšanas pakalpojumi), taču tā neattiecas uz pakalpojumiem, kuriem ir atsevišķa konfidencialitātes politika, kas netiek atspoguļota šajā konfidencialitātes politikā.

Mūsu konfidencialitātes politika neattiecas uz citu uzņēmumu vai fizisku personu piedāvātiem pakalpojumiem, tostarp produktiem vai vietnēm, kas var tikt parādītas meklēšanas rezultātos, vietnēm, kurās var būt ietverti Google pakalpojumi, vai citām vietnēm, kas ir saistītas ar mūsu pakalpojumiem. Mūsu konfidencialitātes politika neattiecas uz citu uzņēmumu un organizāciju īstenoto kārtību, kuri reklamē mūsu pakalpojumus un kuri var izmantot sīkfailus, pikseļu tagus un citas tehnoloģijas, lai nosūtītu un piedāvātu atbilstošas reklāmas.

Politikas ievērošana un sadarbība ar reglamentējošajām iestādēm

Mēs regulāri pārskatām savu atbilstību šai konfidencialitātes politikai. Mēs arī stingri ievērojam vairākus pašregulējuma noteikumus. Saņemot formālu rakstisku sūdzību, mēs sazināsimies ar lietotāju, kurš iesniedzis sūdzību, lai lemtu par turpmāko rīcību. Lai atrisinātu jebkādas sūdzības saistībā ar personas informācijas nodošanu, kuras nespējam atrisināt tieši ar konkrēto personu, mēs sadarbojamies ar attiecīgām kompetentām iestādēm, tostarp vietējām personas datu aizsardzības iestādēm.

Izmaiņas

Šī konfidencialitātes politika var laiku pa laikam mainīties. Mēs neierobežosim jūsu tiesības saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku bez jūsu nepārprotamas piekrišanas. Visas konfidencialitātes politikas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā, un, ja tās būs būtiskas, tiks sniegts īpašs paziņojums (tostarp attiecībā uz noteiktiem pakalpojumiem paziņojums par konfidencialitātes politikas izmaiņām tiks nosūtīts pa e-pastu). Turklāt konfidencialitātes politikas iepriekšējās versijas tiks saglabātas arhīvā, lai jūs varētu tās pārskatīt.

Īpaša ar produktiem saistīta kārtība

Tālāk ir izskaidrota īpaša konfidencialitātes kārtība saistībā ar noteiktiem Google produktiem un pakalpojumiem, ko izmantojat:

Google politiku un principu lapās ir pieejami citi noderīgi materiāli par konfidencialitāti un drošību, tostarp arī tālāk norādītie resursi.